NEUVOTTELUKUNTA – SUOMEN MATKAILUFOORUMI

SMY:n Neuvottelukunta seuraa Suomen matkailuolojen kehitystä, antaa siitä lausuntoja ja tekee sitä koskevia esityksiä. Käsiteltävien asioiden tulee liittyä kotimaanmatkailun edistämiseen ja kehittämiseen unohtamatta matkailijan näkökulmaa ja edunvalvontaa.

Neuvottelukunnan ensimmäinen tapaaminen oli 9.12.2015 Hotelli-ja Ravintolamuseon tiloissa Helsingissä. Tapaamisen yhteydessä jäsenet toivat esille näkemyksiään keskeisistä aihepiireistä, joita haluttaisiin käsiteltävän jatkossa. Annetuista esityksistä pienempi työryhmä valikoi kiinnostavimmat ja tärkeimmiksi koetut jatkotyöskentelyä varten.

Neuvottelukunta kokonaisuudessaan tapaa 2-3 kertaa vuodessa ja tapaamisten välissä pienemmät ryhmät käsittelevät ja valmistelevat asioita seuraavaa yhteistä tapaamista varten.

SMY:n Neuvottelukunta 29.6.2021: Kotimaanmatkailun kehittäminen tarvitsee vahvaa kansallista koordinaatiota

Kotimaanmatkailun merkitys ymmärretään laaja-alaisesti ja kaikkialla yhtä lailla viranomaisten, poliittisten päättäjien kuin matkailuyritystenkin piirissä. Yleisesti hyväksytään ja pidetään tarpeellisena, että ulkomaan matkailumarkkinoinnin rinnalle tuodaan tasa-arvoisena kotimaanmatkailun edistäminen. Kotimaanmatkailun kokonaisuuden voimakas viranomaisohjaus asettaisi kaikki matkailumuodot ja -tavat, -yritykset, -alueet ja -organisaatiot lähtökohtaisesti tasa-arvoiseen asemaan.

Lue lisää (PDF) »

SMY:n neuvottelukunnan esitys Suomen kotimaanmatkailun pitkäjänteiseksi ja kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi 15.11.2017

SMYn neuvottelukunta (Suomen matkailufoorumi) antoi Matkailun yhteistyöryhmälle sekä Työ – ja elinkeinoministeriölle esityksensä ”kotimaanmatkailun kehittämiseksi kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti osana maamme matkailun edistämistä ja kehittämistä samalla tavoin kuin toimitaan ulkomaisten matkailijoiden saamiseksi Suomeen. “

Neuvottelukunta toteaa mm, “että matkailua koskevassa julkisessa keskustelussa on pääasiassa keskittytty ulkomailta Suomeen suuntautuvaan matkailuun ja sen kehitysnäkymiin. Vähemmälle huomiolle jää suomalaisten kotimaanmatkailu, vaikka matkailumme elinkelpoisuus ja menestyminen on ollut ja on jatkossakin täysin riippuvainen kotimaanmatkailusta ja sen kehittymisestä.” Mm Lapin majoitus – ja palvelukapasiteetin lisääminen ja koulujen loma-aikojen siirtäminen ovat hyviä tämän päivän esimerkkejä siitä, mikä merkitys kotimaanmatkailulla ja sen kasvulla on koko matkailumme kehitykseen.

Vuosituhannen vaihteesta lähtien kotimaanmatkailun kokonaisvaltainen kehittäminen ja edistäminen Suomessa ei ole ollut kenenkään vastuulla, minkä seurauksena matkailu kotimaassa on kehittynyt epätyydyttävästi. Kotimaanmatkailun edistäminen on jäänyt matkailualan yritysten ja muiden yksittäisten toimijoiden varaan ja huolimatta niiden ansiokkaasta työstä, ne eivät ole voineet tuoda kotimaanmatkailumme edistämiseen sen tarvitsemaa pitkäjänteisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta.

Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintaa valtiovallan, matkailuelinkeinon ja muiden toimijoiden kesken.

Lisäksi neuvottelukunta toteaa, että “yksittäisen kansalaisen ja kansallisen identiteetin kannalta on yhä tärkeämpää painottaa myös oman maan tuntemista ja sen luonnon ja kulttuurin kokemista. Tähän matkailu kotimaassa antaa mitä parhaimman mahdollisuuden.”

Lue lisää (PDF) »

SMY:n neuvottelukunnan esitys kotimaanmatkailun esteiden poistamiseksi 16.3.2017

SMY:n neuvottelukunta (Suomen matkailufoorumi) antoi 16.3.2017 Työ - ja elinkeinoministeriön perustamalle Matkailun yhteistyöryhmälle ensimmäisen esityksensä kotimaanmatkailun lisäämiseksi ja kasvun esteiden poistamiseksi. Esitys koskee kotimaamme matkailutarjonnan ja palveluiden saamista suomenkielisinä ja riittävän kattavina suomalaisten matkailijoiden käyttöön ja varattavaksi käyttäen alustana visitfinland.com sivustoa. Sen seurauksena maamme matkailuyritysten toimintaedellytykset ja kannattavuus paranevat, mikä samalla mahdollistaa myös ulkomailta saapuvien matkailijoiden tarpeiden paremman huomioimisen

Lue lisää (PDF) »

Neuvottelukunnan jäsenet

Puheenjohtaja

Timo Piilonen
SF-Caravan ry, toiminnanjohtaja
timo.piilonen(at)karavaanarit.fi
31.10.2022 saakka, uusi puheenjohtaja nimetään maaliskuussa 2023.Tanja Bergroth
Eläkeliitto ry, palvelupäällikkö
tanja.bergroth(at)elakeliitto.fi

Timo Havola
Suomen Matkailijayhdistys SMY ry
timo.havola(at)elisanet.fi

Eki Karlsson
Suomen Latu ry, toiminnanjohtaja
eki.karlsson(at)suomenlatu.fi

Jari Ahjoharju
Visit Tampere Oy, matkailujohtaja
jari.ahjoharju(at)visittampere.fi

Antti Saukkonen
Suomen Leirintäalueyhdistys ry, toiminnanjohtaja
info(at)camping.fi

Kalevi Antikainen, varapuheenjohtaja
Suomen Matkailijayhdistys SMY ry,
kalevi.antikainen(at)phnet.fi

Pasi Nieminen

Autoliitto ry, toimitusjohtaja
pasi.nieminen(at)autoliitto.fi

Matti Orama
Suomen Matkailijayhdistys SMY ry
matti(at)gumbostrand.fi

Pekka Ropponen
Matkailurahasto Nordia, hallituksen jäsen
pjropponen(at)gmail.com

Antti Saukkonen
Suomen Leirintäalueyhdistys ry, toiminnanjohtaja
info(at)camping.fi