SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS SMY RY

Turistföreningen i Finland TFF rf

SMY:n matka uudelle vuosituhannelle

Suomen Matkailijayhdistyksen perustaminen aloitti matkailumme järjestelmällisen kehittämisen v. 1887. Tavoitteena oli ”herättää maan omissa asukkaissa ja ulkomaalaisissa mieltymystä matkustuksiin tässä maassa ja tehdä ne helpoksi, laajentaa siten sen luonnon ja kansan tuntemusta”. Yhdistys suuntasi toimintansa käytännönläheisiin asioihin; liikenneyhteyksien ja palvelujen parantamiseen, opastavan kirjallisuuden, esitteiden ja näyttelyiden aikaansaamiseen.

Suomea tuotiin esille eri puolilla maailmaa kansakuntana, jolla oli omat rajat, perinteet ja kulttuuri. Tällä vahvistettiin itsenäisyyspyrkimyksiä ja kansallista identiteettiä sekä puolustettiin autonomiaa. Työ jatkui itsenäistymisen jälkeen ulkomaille perustettujen matkailutoimistojen kautta, joista SMY vastasi 1960-luvun loppuun saakka. ”Ken ei tunne omaa maataan, ei tiedä mistä on kotoisin”; tämä perustamisajatus viitoittaa yhdistyksen toimintaa edelleen.

SMY loi valtavan julkaisu-, valokuva- ja elokuva-kokoelman, johon on taltioitu arvokasta tietoa maan menneisyydestä. Aineistoa on taltioitu mm. Museovirastoon, Kansallisarkistoon, Yliopiston kirjastoon, Valokuvataiteen museon ja Elokuva-arkistoon.

Matkailijayhdistys kantoi kokonaisvastuun matkailumme kehittämisestä ja markkinoinnista lähes vuosisadan. Se toimi kiinteässä yhteistyössä valtiovallan sekä keskeisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Näin maahan luotiin kansallispuistot matkailupalveluineen, matkailumajat, leirintäalueet, retkeilymajat, autiotuvat, retkireitit, kulku- ja liikenneyhteydet, seura- ja pakettimatkailu, opas- ja ohjelmapalvelut.

Suomen Matkailijayhdistys on alusta lähtien ollut henkilöjäsenpohjainen, mutta toivotamme tervetulleiksi myös yhdistykset ja yritykset. Perustamisvuonna oli 1818 jäsentä ja ”haaraosastoja” Kuopiossa, Kajaanissa, Viipurissa ja Turussa. Nimi muutettiin Suomen Matkailuliitoksi v. 1966, ja sen jäsenmäärä oli korkeimmillaan noin 40 000. Liiton toiminta loppui vuosituhannen vaihteessa ja Suomen Matkailijayhdistys perustettiin uudelleen v. 2001 Suomen Matkailualan Senioreiden piirissä syntyneestä aloitteesta.

Lue lisää Suomen matkailun perustasta (PDF) »

Lue lisää Suomen matkailun kehityksestä ja kehittäjistä »

Mukana edistämässä Suomen taloutta ja hyvinvointia

Matkailua koskevassa julkisessa keskustelussa huomio keskittyy usein vientiin rinnastettavaan eli ulkomailta Suomeen suuntautuvaan matkailuun, sen kehitysnäkymiin, tarvittaviin investointeihin ja muihin toimenpiteisiin.

Vähemmälle huomiolle jää suomalaisten kotimaanmatkailu siitä huolimatta, että suomalaisten matkailukysynnän arvo verrattuna Suomeen suuntautuvaan matkailuun on yli kaksinkertainen eli runsaat 10 miljardia euroa ja että rekisteröidyssä majoituksessa yöpyvien suomalaisten määrä ulkomaisiin verrattuna on lähes kolminkertainen eli yli 14 miljoonaa yöpymistä. Puhumattakaan matkailupalvelujen käyttäjien kokonaismääristä!

Olisi virheellistä laskea vain sen varaan, että ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkustuksen kasvu olisi jatkuvaa ja kaikissa oloissa riittävää. Koronan sekä tärkeän lähimarkkinamme, Venäjän tilanteen vaikutukset matkailuumme ovat tästä hyviä esimerkkejä. Vastuullisen matkailun merkityksen kasvu edesauttaa lähi- ja kotimaanmatkailun kasvua.

Suomessa kotimaanmatkailun edistäminen ei ole kenenkään vastuulla. Siihen tulisi panostaa kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Näinhän toimitaan ulkomaisten matkailijoiden saamiseksi Suomeen. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintaa valtiovallan, matkailuelinkeinon ja alan muiden yhteisöjen piirisssä. Resursseja unohtamatta!